Eco Energo Point Polska

logo

Oddziały

Centrala  Republika Słowacka

Nazwa firmy:   Eco Energy Point s.r.o. 
Siedziba:         17. novembra 539/4, 064 01  Stará Ľubovňa 
ID:                  48 050 164
NIP:                2120036116   
Rejestracja:     Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja Sro, wpis numer: 31183/P
Bank:              ČSOB a.s.
Numer konta:   SK85 7500 0000 0040 2126 5436 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przedstawicielstwo w Polsce

Eco Energy Point Polska Sp. z o.o.
KRS 0000621127
NIP PL6762508450
REGON  364606723

ul. Kamienna 21
31-403 Kraków
biuropl@ecoenergypoint.com


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawicielstwo w Republice Czeskiej


Platinum Invests Czech s.r.o. 
siedziba:         Chleborádova 40/33, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
ID: 038 13 410
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, Sekcja C, wpis numer 86886

Jestem zainteresowany
franczyzą

Jeśli jesteś zainteresowany franczyzą, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

Harmonogram
szkoleń


-

Zamówienie

CARBON CLEANER Umowa franczyzowa

pl