Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasa vizia

 

Víziou Platinum Invests je priniesť širokým masám obyvateľstva technológie, ktoré dokážu ekologickým spôsobom zbaviť nás odpadkov (komunálneho odpadu a iných druhov odpadu). Rovnako víziou je priniesť technológie, ktoré nám sprístupňujú využívanie energií z obnoviteľných zdrojov na účely výroby elektrickej energie a tepla. Pri tejto snahe naplniť túto víziu sa ukázalo, že dané technológie sú zároveň ekonomicky vysoko efektívne, preto sa týmto otvára aj obchodná príležitosť. Cieľom je umiestniť do každého mesta showroom Eco-energy point © a vybudovať distribučné a servisné kanály týchto inovatívnych technológií. Misia je tvorba franchise pobočiek a vzájomnou podporou vytvoriť majoritu na trhu v tejto oblasti, ktorá určite vďaka trendom sa stane čoskoro veľmi populárna.
Sme presvedčení, že takto môžeme aktívnym spôsobom vplývať na zlepšenie kvality životného prostredia ako aj zníženie nákladov na energie.

 

 
smart foreash